Voorwaarden voor deelname:

 1. Aanmelden kan tot 1 oktober 2021
 2. Aanmelden kan via deze website of via het papieren inschrijfformulier (op te vragen bij de organisatie of via het contactformulier)
 3. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst; leden hebben voorrang op niet-leden.
 4. Deelname voor leden is inbegrepen in het lidmaatschap. Niet-leden zorgen dat zij de eigen bijdrage van € 17,50 vóór 1 oktober hebben overgemaakt op IBAN NL77 RABO0154185019 t.n.v. Goed Gezien-Goed Bekeken te Groot-Ammers. Indien u lid wilt worden, kunt u zich aanmelden via de pagina lidmaatschap.
 5. Iedere deelnemer mag met maximaal 2 werkstukken deelnemen aan de tentoonstelling. De werkstukken mogen gezamenlijk echter niet meer dan 2.00 m wandbreedte in beslag nemen.
 6. Werkstukken die meedoen aan de verloting worden voor maximaal € 200,-- aangekocht. Het is niet mogelijk werkstukken met bijbetaling aan te bieden.
 7. De organisatie heeft eindverantwoording over de expositie.
 8. Het werk wordt (indien van toepassing) ingelijst en voorzien van een deugdelijke ophangmogelijkheid aangeleverd. Kunstwerken zonder (deugdelijk) ophangsysteem kunnen wij niet aannemen.
 9. Het tentoonstellen van de kunstwerken geschiedt voor eigen risico. Tijdens de tentoonstelling zal er toezicht geregeld worden door de organisatie. Hoewel wij uiterst zorgvuldig met uw bezittingen omgaan, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan tijdens de tentoonstelling.
 10. Zonder tegenbericht van de organisatie gaan wij akkoord met uw aanmelding. U krijgt hiervan geen bericht.
 11. Wij verwachten u met uw werkstukken op woensdag 17 november 2021 tussen 16.30 uur en 18.30 uur in De Werkplaats, Hoogstraat 40, 2965 AL  Nieuwpoort. Wij hebben een aantal bakjes ter beschikking om visitekaartjes in te plaatsen. 
 12. De organisatie zorgt voor naamkaartjes bij/onder uw werkstuk(ken). Het is niet toegestaan eigen naamkaartjes bij het werk te plaatsen. De visitekaartjes zullen in het hierboven omschreven kaartenbakje voor bezoekers beschikbaar zijn.
 13. U kunt een A4 blad aanleveren met informatie over uzelf en uw werk. Dit is op de tentoonstelling door bezoekers te bekijken om meer informatie over u en uw werk te krijgen.