AFGELAST
De Amateurkunsttentoonstelling 2021 vindt helaas niet plaats op
18-19-20 november. We hopen dat er in het voorjaar weer een mogelijkheid komt.

Het scholenproject is gedeeltelijk doorgegaan.
De scholen hebben het lespakket ontvangen en de  Kunstenaars zijn in de klas geweest.
De leerlingen hebben hun kunstwerken ingeleverd en deze zijn gejureerd.
 
Het thema voor het scholenproject 2021 is 'Dat kan mijn kleine zusje ook'.
Informatie over het scholenproject vind je
HIER