PrivacyVerklaring

In deze Privacy Verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Goed Gezien – Goed Bekeken neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Goed Gezien – Goed Bekeken zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Soort persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:
 
Lidmaatschap: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum van inschrijving, betalingsgegevens
 
Vrienden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, betalingsgegevens
 
Nieuwsbrief en uitnodigingen: naam, emailadres 
 
Scholenproject: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon van de school
 
Bij aanmelding of het gebruik van formulieren op onze website, wordt uw IP-adres geregistreerd.  Dit wordt niet in onze administratie gebruikt. 
 
Doel verwerking persoonsgegevens

Goed Gezien – Goed Bekeken gebruikt uw persoonsgegevens om:
 
 
  • u op te nemen in haar leden- of vriendenadministratie
  • u de digitale nieuwsbrief en mededelingen betreffende de vereniging en haar projecten te kunnen sturen.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming gebruikt. Indien u de informatie per post wilt ontvangen, kunt u dat aangeven. Voor verzending per post worden extra kosten in rekening gebracht. 
 
Bewaren gegevens

Goed Gezien – Goed Bekeken bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Uiterlijk 7 jaar nadat het lidmaatschap of vriendschap is beëindigd, worden uw gegevens vernietigd.

 
Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of per post. U heeft de volgende rechten:
  1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
  3. het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
  4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  5. het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens
  6. het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.
 
Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.
 
Contactgegevens zie pagina bestuur