Lut Tettero

Lut tekende graag en ging al snel over tot schilderen met olieverf, met een voorliefde voor portretten en landschappen.
Later ging haar interesse meer naar het vormgeven.

Juist de tegenstelling in  beide kunstvormen zag ze als een nieuwe uitdaging: toevoegen of verwijderen van het materiaal: gelijkvormig als kunstvorm, maar ook zo tegenstellend.

Een brok steen zal voor haar een uitnodiging blijven tot het vormen van een logische compositie: figuratief of abstract. Naast het plezier  in het maken van iets moois, is het haar doel dat ook mensen met plezier en een goed gevoel naar haar werk kunnen kijken.

Informatie: l.tettero@hetnet.nl