Via het project 'Steuntje in de rug'
hebben wij van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenland
in 2019 een bedrag van EUR 111,95 ontvangen.