‘Goed Gezien, Goed Bekeken'
is per 20 februari 2013 een vereniging geworden
voor (en door) amateurkunstenaars uit de regio Alblasserwaard
 
Doelstelling

de Alblasserwaard aantrekkelijk maken voor
 (amateur-)kunstenaars en kunstminnend publiek.

Aktiviteiten

organiseren tentoonstelling(en);
nieuwsbrief
lezingen
workshops
fondsen werven bij overheid en bedrijfsleven
 
*** 
Kijkt u voor contactgegeven op de pagina
 
Geïnteresseerden kunnen onze Nieuwsbrief opvragen.
via de 'contact' knop (menu links).
 
Wilt u de volledige statuten doorlezen?
Klik dan op statuten.

 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 57348871
***