Goed Gezien,Goed Bekeken is
een vereniging geworden!

De activiteiten van Goed Gezien, Goed Bekeken hebben zich in de loop der jaren steeds meer uitgebreid en voor de toekomst zijn er nog allerlei plannen.

Leden van Goed Gezien, Goed Bekijken betalen EUR 15,-- per jaar. Daarvoor ontvangen zij:   

  1. 4 x per jaar onze nieuwsbrief per mail
    (voor toezending per post wordt Eur 5,-- extra portokosten in rekening gebracht)
  2. deelname aan onze jaarlijkse tentoonstelling en opening
  3. een mini-website, waarop je naast contactgegevens en een stukje tekst maximaal 3 foto's van je werk kunt plaatsen.
    Een link naar je eigen website behoort ook tot de mogelijkheden
  4. deelname aan lezingen en workshops tegen gereduceerd tarief

Om lid te worden vul je onderstaand formulier in. 
Tegelijkertijd maak je het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL 77 RABO 0154185019 van Goed Gezien, Goed Bekeken. Zodra het geld bij ons binnen is, sta je als lid genoteerd.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
:
Ik wil graag (kruis het vakje/de vakjes van uw keuze aan)*:
:
Verificatie:
9 maal 2  =  Voer het resultaat in a.u.b.