AKTIVITEITEN 2018

De volgende aktiviteiten staan op het programma van 2018:
 
Buiten tekenen/schilderen in de zomermaanden
Voor de laatste keer:
 
·         15 september Achterland Groot-Ammers. Om 10.00 uur verzamelen bij de theetuin van Nel Hakkesteegt, Achterland 4 Groot-Ammers Na de koffie kunnen we een plaatsje uitzoeken om naar keuze de authentieke boerderijen van Achterland of de molens op ‘de Ammerse kaai’ te tekenen/schilderen. Opgeven uiterlijk 12 september.

Kosten incl. koffie/thee, wat lekkers bij de koffie en een drankje achteraf EUR 7,50 p/p. Er is op alle locaties een toilet aanwezig en koffie/thee te verkrijgen. Lunch zelf meenemen. Na afloop drinken we nog wat en bespreken we de gemaakte werkstukken.
Opgeven bij
matzy.vanharten@kpnmail.nl en je bijdrage kun je overmaken naar rekeningnummer NL77RABO0154185019 van Goed Gezien – Goed Bekeken
 
Workshop 'Kijken naar Kunst met Kinderen via VTS'

 

Op 19 september zullen we in samenwerking met CMK en Kunstgebouw een workshop ‘Kijken naar kunst met kinderen via VTS’ verzorgen. Dit is een workshop waarin je in één uur handvatten krijgt om het gesprek aan te gaan met kinderen (of volwassenen) over kunst. Door naar kunst te kijken verbetert het waarnemingsvermogen, de geletterdheid en het kritisch denken.  

VTS is een ruim beproefde en onderzochte methode uit de V.S., waarbij met eenvoudige vragen kinderen of volwassenen met elkaar kijken naar een kunstwerk (of historisch voorwerp). De gespreksleider of rondleider stimuleert de deelnemers om goed te kijken, hun observaties nauwkeurig te formuleren en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. Er is geen goed of fout en kennis van kunst of historie is niet nodig. Het gesprek nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. Het gesprek duurt zolang de groep blijft kijken naar en praten over het kunstwerk (of het voorwerp).
D
e workshop wordt gegeven op woensdag 19 september om 19.30 uur in Museum Het Stadhuis, Hoogstraat 43 in Nieuwpoort.  

Vind je het leuk om mee te doen met deze workshop? Meld je dan uiterlijk 15 september aan bij matzy.vanharten@kpnmail.nl Aan de workshop zijn geen kosten verbonden. Minimum deelname 7 personen, maximum 30 personen. 

 
Maand oktober: Scholenproject voor basisscholen uit de regio.
Vind je het leuk om te helpen met 'Kunstenaar in de klas' of met de rondleidingen? Geef je dan op bij Corry Scholte. Tel. 078-6916869
 
8-9-10 november: 21e amateurkunsttentoonstelling
in Groot-Ammers in het Hervormd Centrum aan de Wilhelminastraat 6a Groot-Ammers.

Het aanmeldingsformulier vind je elders op de website.
Als je een foto van je werkstuk vóór 1 september instuurt naar
matzy.vanharten@kpnmail.nl kan het zijn dat jouw werkstuk op de affiche 2018 te zien zal zijn. 
Voor het scholenproject hebben we het thema ‘In Europa’ gekozen; dit is het thema van de Open Monumentendag 2018. Wil je meehelpen met het scholenproject en met leerlingen werken aan het thema, geef je dan op bij
corryscholte@planet.nl Inpiratie opdoen? Vraag het inspiratiedocument op bij matzy.vanharten@kpnmail.nl of via de contactpagina.

Klik HIER voor de activiteiten die al hebben plaatsgevonden in 2018.